Historie

​Igennem en årrække har der været talt og skrevet meget om etablering af en golfbane i Sydthy.

Etablering af en golfbane i Sydthy

​Igennem en årrække har der været talt og skrevet meget om etablering af en golfbane i Sydthy.

Det var imidlertid først i efteråret 2003, at det forberedende arbejde for alvor tog sin begyndelse. Flere relevante placeringsmuligheder blev undersøgt, men først da ejendommen, “Nyvang” på Ulstedvej 8 blev udbudt til salg i 2004, kom der for alvor gang i projektet. Sydthy Kommune bakkede initiativtagerne op og erhvervede købsrettighederne til ejendommen, for efterfølgende at stille det nødvendige areal til rådighed, rente- og afdragsfrit. Det satte skub i planerne og den 23. november 2004 blev Sydthy Golfklub stiftet.​

Siden arbejdede bestyrelsen ihærdigt med planerne om etablering af Sydthy Golfbaneanlæg A/S, der igangsat gennemførelse af de indledende undersøgelser. I januar 2005 blev den erfarne golfbane-arkitekt, Henrik J. Jacobsen bedt om at lave et skitseprojekt. Myndighedsgodkendelser blev igangsat og forløb planmæssigt så de blev afsluttet i løbet af efteråret.

Klubben har i dag, ved årsskiftet til 2011, et medlemstal på knap 400 og forventer i løbet af 1-2 år at nå et medlemstal på ca. 500, hvilket den daglige drift vil tage udgangspunkt i. Det er hensigten, at vilkår og priser for medlemsskab af klubben afstemmes med vilkårene i de omkringliggende klubber.​​