Generalforsamling 2024

Ekstraordinær Generalforsamling
d. 10 juni 2024 ,  kl. 18:30

                 Ekstraordinær Generalforsamling

                 Mandag den 10. juni 18.30.

                  Dagsorden.

    1. Valg af dirigent
    1. Vedtægtsændring.
      Forslag kan ses på følgende link.  klik her.
    2. Evt.

                   Indkaldt på Bestyrelsens vegne.

                   Jens Chr. /Krøjer.

Generalforsamling 2024-03-07

I aftes d. 7 marts, blev der afholdt det årlige generalforsamling i SGK.
Ikke mindre end 72 medlemmer var mødt frem for at høre om klubbens tilstand.
Bestyrelsen kunne fremlægge et flot positiv resultat på ca 170.000,- 👍
Formanden kom i sin beretning ind på planerne om ny tilbygning til klubbens golf biler i nærheden af klubhuset 🙂 Derud over kunne han berette om stor aktivitet i klubben
I årets løb, mange gæster roser banen 🏌⛳️
Der løb en stor TAK til klubbens frivillige, “uden jer ingen golfklub”.
Der er lille tilbagegang i medlems antallet så alle opfordres til at reklamerer for golfsporten og klubben 🏌
Det blev også aftenen hvor Calle Agesen efter mange år i bestyrelse og baneudvalg trak sig tilbage, ligeledes et farvel til Marlene Aggerholm efter en flot tørn i bestyrelsen 👏👏
Jan Østergaard har (i denne omgang) sat sin underskrift på på klubbens regnskab for sidste gang som klubbens revisor.
Stor Tak til alle tre for deres indsats ❤️
.
Nye ansigter i bestyrelsen er Jan Munkholm og Flemming West 👍
Efterfølgende har bestyrelsen givet genvalg til formand NH Pedersen og næstformand Kris Yde.
.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage til de fremmødte.
Tak for en hyggelig aften.

Referat fra generalforsamlingen 2024. klik her.
Formandens beretning.           Årsregnskab.
Referat fra generalforsamlingen 2023. klik her. 
Formandens beretning.           Årsregnskab.
Referat fra generalforsamlingen 2022. Klik her.
Referat fra generalforsamlingen 2021. Klik her.
Referat fra konstituerende møde 2021. Klik her.
​​Referat fra generalforsamlingen 2020. Klik her.
​Referat fra generalforsamlingen 2019. Klik her.
Referat fra generalforsamlingen 2018. Klik her.
​Referat fra generalforsamlingen 2017. Klik her.
Referat fra generalforsamlingen 2016. Klik her.