Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamlingen 2023. klik her. 
Bilag 1    Bilag 2
Referat fra generalforsamlingen 2022. Klik her.
Referat fra generalforsamlingen 2021. Klik her.
Referat fra konstituerende møde 2021. Klik her.
​​Referat fra generalforsamlingen 2020. Klik her.
​Referat fra generalforsamlingen 2019. Klik her.
Referat fra generalforsamlingen 2018. Klik her.
​Referat fra generalforsamlingen 2017. Klik her.
Referat fra generalforsamlingen 2016. Klik her.