Klubbens sponsorer

Ønsker du at blive sponsor for Sydthy Golfklub?

Ring på telefon 97 97 19 44​

Kontingentsatser og indmeldingsblanket.


Vi har bagskabe og parkeringspladser til udlejning, oplysning om priser og størrelser på skabe fremgår af nedenstående prisliste, som ligeledes indeholder gældende kontingentsatser.

Er du interesseret eller har spørgsmål kan du rette henvendelse til Thorkil Bennedsen fra

medlemsudvalget. slothbennedsen@hotmail.com​

Gældende kontingentsatser: 2021

Indskud - ingen indskud

A. Junior    0-18 år

​1.400 kr.

B. Ynglinge 19-25 år  (fra det år man fylder 19 år)

2.200 kr.

C. Voksne   26-65 år  (fra det år man fylder 26 år)

5.000 kr.

D. Pensionister 66-? år (mandag-fredag)

3.800 kr.

E. Langdistancemedlemmer fra (Nordvestjysk & Morsø)

1.000 kr.

F. Langdistancemedlemmer fra (Struer &Lemvig​)

1.200 kr.

G. Langdistancemedlemmer  (min. 30 km fra bopæl )

1.800 kr.

H. Flexmedlemmer (afstand > 50 km )

1.000 kr.

I.  Prøvemedlemmer - golfskole senior

1.600 kr.

J.  Prøvemedlemmer - golfskole junior

   800 kr.

K. Passive medlemmer

   500 kr.

L. Støttemedlem​mer

   200 kr.

     Junior under 10 år gratis på par 3 banen

Flex-plus:

Prisen er 2500,00 kr.

man får udleveret et DGU kort mærket F

5 personlige greenfee billetter til spil på 18 hullers banen.

Derudover yderlige adgang til 18 hullers banen 300,00 kr. pr greenfee billet

Fri adgang til alle træningsfaciliteter og par 3 banen

Der er IKKE adgang til fritspils- og rabataftaler.

Kontingent A-B-C-D opkræves 2 gange årligt.

Kontingent E-F-G-H opkræves 1 gang årligt.

Kontingent Flex-plus opkræves 1 gang årligt.

​Greenfee:

  Greenfee 18 huller​ - alle ugens dage

   300 kr.

  Junior - ½ greenfee - alle ugens dage

   150 kr.

  Greenfee billetter 1 stk

   300 kr.   

  Greenfee billetter 10 stk

   2500 kr.   

  Greenfee par 3 banen hele dagen - senior

    75 kr.

  Greenfee par 3 banen hele dagen - junior

    50 kr.

Leje af stort bagskab.

  450 kr.

Leje af lille bagskab.

  350 kr.

El opladning af batteri

   200 kr.

Garageplads til el-drevet golfbil

2.000 kr.

Garageplads til benzindrevet golfbil

1.500 kr.

Scooterplads

1.000 kr.

Strøm til scooter

   300 kr.

Komplet golfsæt - pr. dag​

     50 kr.

Leje af troley - pr dag​

    35 kr.

Leje af golfbil - 18 huller- gæster

     200 kr.

Leje af golfbil - 10 runder fri golfbil

    1500 kr.

Leje af golfbil - 18 huller​ - klubmedlemmer

     150 kr.

Langtidsleje af golfbil - 18 huller​ i 3 måneder- klubmedlemmer

    2000 kr.

Langtidsleje af golfbil - 18 huller​ i 6 måneder- klubmedlemmer

     3000 kr.

Langtidsleje af golfbil - 18 huller​ i 9 måneder- klubmedlemmer

     4000 kr.

Langtidsleje er forbundet med akutte opståede situationer og må kun benyttes personligt.

Gratis bolde på driving range!!

Klik her for at udskrive en    Indmeldingsblanket​

Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Sydthy Golfklub, følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. Kopi af vedtægterne er udleveret i forbindelse med denne indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside.

Ved indmeldelse af et juniormedlem 0 – 18 år, underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Sydthy Golfklub.

Et medlemskab af Sydthy Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 30. september i et kalenderår med virkning for næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.

Sydthy Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken udleveres i forbindelse med din indmeldelse og er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået udleveret klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.

 
 
 
 
 
 
Junior 0-18 år - kr. 1400 *

 
Ynglinge 19-25 år - kr. 2200 *

 
Voksne 26-99 år - kr. 5000 *

 
Langdistance - kr. 1800 *

 
Langdistance (Nvg & Morsø) - kr. 1000 *

 
Langdistance (Struer & Lemvig) - kr. 1200 *

 
Flexmedlem (afstand > 50km) - kr. 1000 *

 
Flex-plus (max 5 x 18 hulsbanen) kr. 2500 *

 

§5 Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. januar.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sydthy Golfklub

Ulstedvej 8A, 7760 Hur​up Thy

Rutevejledning​

​Telefon: 97 97 19 44

E-mail: info@sydthygolfklub.dk

CVR: ​32 02 29 87

Fandt du ikke det du søgte?​

facebook-stor