Indmeldelse og kontingent

Kontingentsatser og indmeldingsblanket

Vi har bagskabe og parkeringspladser til udlejning, oplysning om priser og størrelser på skabe fremgår af nedenstående prisliste, som ligeledes indeholder gældende kontingentsatser.

Er du interesseret eller har spørgsmål kan du rette henvendelse til Thorkil Bennedsen fra

medlemsudvalget. slothbennedsen@hotmail.com​

Gældende kontingentsatser: 2024

Indskud – ingen indskud​

A. Junior 0-18 år​1.400 kr.
B. Ynglinge 19-25 år (fra det år man fylder 19 år)​2.200 kr.
C. Voksne 26-65 år (fra det år man fylder 26 år)​5.400 kr.
D. Pensionister 66-? år (mandag-fredag)​3.900 kr.
E. Langdistancemedlemmer fra (Nordvestjysk & Morsø)1.000 kr.
F. Langdistancemedlemmer fra (Struer &Lemvig​)1.200 kr.
G. Langdistancemedlemmer (min. 30 km fra bopæl )​2100 kr.
H. Flexmedlemmer (afstand > 50 km )​1.000 kr.
I. Prøvemedlemmer - golfskole senior​500 kr.
J. Prøvemedlemmer - golfskole junior500 kr.
K. Passive medlemmer​500 kr.
L. Støttemedlem​mer

Junior under 10 år gratis på par 3 banen
200 kr.

Flex-plus:
Prisen er 2500,00 kr.
man får udleveret et DGU kort mærket F
5 personlige greenfee billetter til spil på 18 hullers banen.
Derudover yderlige adgang til 18 hullers banen 350,00 kr. pr greenfee billet
Fri adgang til alle træningsfaciliteter og par 3 banen
Der er IKKE adgang til fritspils- og rabataftaler.

​​​Kontingent A-B-C-D opkræves 2 gange årligt.
​Kontingent E-F-G-H opkræves 1 gang årligt.
​Kontingent Flex-plus opkræves 1 gang årligt.

Greenfee:

Greenfee 18 huller​ - alle ugens dage350 kr.
Junior - ½ greenfee - alle ugens dage175 kr.
Greenfee billetter 1 stk350 kr.
Greenfee billetter 10 stk2500 kr.
Greenfee par 3 banen hele dagen - senior75 kr.
Greenfee par 3 banen hele dagen - junior50 kr.
Leje af stort bagskab.450 kr.
Leje af lille bagskab.​350 kr.
El opladning af batteri​200 kr.
El opladning af batteri​2.500 kr.
Garageplads til benzindrevet golfbil​1.500 kr.
Garageplads til benzindrevet golfbil​1.000 kr.
Strøm til scooter​300 kr.
Komplet golfsæt - pr. dag​50 kr.
Leje af troley - pr dag35 kr.
Leje af golfbil - 18 huller​ - gæster250 kr.
Leje af golfbil - 10 runder fri golfbil2000 kr.
Leje af golfbil - 18 huller​ - klubmedlemmer200 kr.
Langtidsleje af golfbil - 18 huller​ i 3 måneder- klubmedlemmer2000 kr.
Langtidsleje af golfbil - 18 huller​ i 6 måneder- klubmedlemmer3000 kr.
Langtidsleje af golfbil - 18 huller​ i 9 måneder- klubmedlemmer4000 kr.

Langtidsleje er forbundet med akutte opståede situationer og må kun benyttes personligt.

Klik her for at udskrive en indmeldingsblanket​​

Langtidsleje er forbundet med akutte opståede situationer og må kun benyttes personligt.

Klik her for at udskrive en indmeldingsblanket​​

Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Sydthy Golfklub, følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. Kopi af vedtægterne er udleveret i forbindelse med denne indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside.

Ved indmeldelse af et juniormedlem 0 – 18 år, underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Sydthy Golfklub.

Et medlemskab af Sydthy Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 30. september i et kalenderår med virkning for næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.

Sydthy Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken udleveres i forbindelse med din indmeldelse og er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået udleveret klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.

Udskriv indmeldelsesblanket og aflever den på kontoret.