Betingelser

Generelle Turneringspropositioner for Sydthy Golfklub

1. Regler

​Turneringer afvikles efter The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrews’ golfregler, og Sydthy Golfklubs lokale regler og midlertidige lokale regler.

Hvis ikke andet fremgår af turneringsopslag, spiller herrer/drenge fra gul tee, damer/piger fra rød tee.

2. Turneringsdeltagelse

​Turneringsudvalget kan fastsætte et maksimalt deltagerantal for de enkelte turneringer.​

Evt. maksimale deltagerantal meddeles på golfbox.

Juniorer kan ikke deltage i turneringer, medmindre det fremgår af matchopslaget.

Ved evt. overtegning af en turnering, udgår de senest tilmeldte. Klubbens turneringer er åbne for medlemmer, der har Sydthy Golfklub som hjemmeklub.

Hvis andet ikke fremgår af turneringsopslag, er klubbens turneringer endvidere åbne for medlemmer af andre golfklubber.

Deltagere, der er medlemmer af andre golfklubber, skal ud over turneringsfee betale normal greenfee, medmindre andet måtte være bestemt.

Spillere, der er i restance med kontingent eller turneringsfee, har ikke adgang til klubbens turneringer, før restancen er betalt.

3. Handicapbegrænsning

​Handicapgrænserne for den enkelte turnering fastsættes af turneringsudvalget og meddeles i turneringsprogrammet.​

De forskellige rækker tager udgangspunkt i efterfølgende nøgle:

 • Række A: Herre Hcp fra 00,0 til 18,4. Damer Hcp fra 00,0 til 18,4
 • Række B: Herre Hcp fra 18,5 til 36,0. Damer Hcp fra 18,5 til 36,0.
 • Række C: Herre Hcp fra 36,1 til 54,0. Damer Hcp fra 36,1til 54,0.
 • Dog kan turneringsudvalget vælge at lave 3 lige store rækker.

Handicapgrænsen er sat ud fra den enkelte spillers registreret handicap.

Spilleren skal selv kontrollere, at handicap er korrekt på turneringsdagen.

 • For højt anført handicap på scorekortet medfører diskvalifikation.
 • For lavt anført handicap på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte handicap.

4. Turneringsopslag

​Tilmelding foregår via golfbox​

Deltagerliste opslås i klubhuset senest kl. 18.00 to dage før turneringens afvikling.

5. Turneringsledere

​Turneringslederne for den enkelte turnering har det fulde ansvar for turneringens afvikling, jvf. regel 34.​

6. Anvendelse af mobiltelefoner

​Det er tilladt at medbringe tændte mobiltelefoner under en turnering, dog vil vi opfordre til at telefonen er på lydløs tilstand.​

En spiller må skaffe sig oplysninger om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse funktioner.​

7. Afbud, udeblivelse og No Return

​Ved afbud efter startlistens opsætning skal der betales turneringsfee.

Ved afbud uden rimelig begrundelse efter startlistens opsætning pådrager spilleren sig 1 turneringsdags karantæne.

Ved udeblivelse pådrager spilleren sig 2 turneringsdages karantæne.

”No Return” uden fyldestgørende grund anses som særdeles usportslig optræden og er desuden en overtrædelse af regel 6-8. ”No Return” uden fyldestgørende grund medfører 2 turneringsdages karantæne.​

8. Efteranmeldelse

​Efteranmeldelser accepteres ikke i løbende hulspil og klubmesterskaber. I andre turneringer afgør turneringsledelsen, om efteranmeldere kan indplaceres på startlisten uden ulempe for de øvrige turneringsdeltagere.

9. Scorekort og start

​Ved klubturneringer med Gunstart skal alle øvrige spillere ophøre med spil og forlade banen, senest 15 min. før turneringsstart.

Scorekort kan afhentes fra 30 min. før starttidspunkt.

Turneringsdeltageren skal stå klar på 1. teested mindst 5 min. før sit starttidspunkt.​

Hvis der ikke foreligger omstændigheder, der berettiger til at ophæve diskvalifikationsstraffen for overtrædelse af regel 6-3a (Starttid), skal straffen for ikke at starte til tiden, såfremt spilleren ankommer til startstedet inden for fem minutter efter hans starttid, være tab af første hul i hulspil og to straffeslag på første hul i stedet for diskvalifikation.

10. Afbrydelse af spillet:

​Med henvisning til Golfreglernes § 6-8 suspenderer turneringskomiteen spillet ved at udsende følgende signal (som gentages) fra Klubhuset med et kompressorhorn:

Spillet suspenderes: 3 lange (af hver ca. 2-3 sekunders varighed).

Når spillet kan genoptages udsendes følgende signal (som gentages) fra Klubhuset med et kompressorhorn:​

Spillet skal genoptages: 3 korte (af hver højst ½ sekunds varighed).​

11. afgørelse ved lige matcher

​Medmindre andet er anført i turneringsopslag, afgøres:

 • Slagspil/Stableford
 • 1. Vinderen er den med laveste hcp
 • 2. Vinderen er den spiller med laveste nettoscore/flest stablefordpoints på de sidste 9.
 • 3. Vinderen er den spiller med laveste nettoscore/flest stablefordpoints på de sidste 6.
 • 4. Vinderen er den spiller med laveste nettoscore/flest stablefordpoints på de sidste 3.
 • 5. Vinderen er den spiller med laveste nettoscore/flest stablefordpoints på sidste hul.
 • 6. Giver dette ikke en vinder, afgøres matchen ved lodtrækning.
 • Hulspil
 • Ved Sudden Death – Play Off fra hul 10.

12. Præmier

​Der er normalt præmieoverrækkelse efter matchens afslutning.

Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, fortabes retten til præmien, medmindre fraværet er nødvendiggjort af ganske særlige omstændigheder og er aftalt med turneringslederen.

Ikke udleverede præmier kan overgå til klubben.​​